with No hi ha comentaris

Si ets una assocaciació de l’escola o bé un grup d’estudiants, aquesta és la teva oportunitat de demanar una petita ajuda econòmica per a un projecte culturals i/o educatius. La CAP és una eina impulsada des del Consell de l’Estudiantat(CdE) que vol fomentar la participació de l’estudiantat en la vida universitària de la UPC. Aquesta convocatòria estableix uns criteris i pautes, què pretenen afavorir determinades actuacions que es consideren estratègiques, diversificant d’aquesta manera la vida universitària als campus universitaris de la UPC.

Poden optar als ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria totes les delegacions d’estudiants de la UPC, les associacions d’estudiants de la UPC i grups d’estudiants i estudiantes amb matrícula en vigor en estudis oficials de la UPC (graus, estudis de segon cicle o màsters). Els projectes impulsats en el marc d’aquesta convocatòria seran finançats a càrrec del pressupost del Consell de l’Estudiantat (CdE) i del Vicerectorat de Comunitat, Acció Social i Sostenibilitat.

Troba més informació i mira els passos a seguir per demanar l’ajut a la web del CdE. Tens fins a l’1 de maig per demanar-ho!